• március 31 (vasárnap) 11 óra - Szent Miklós Templom: Húsvétvasárnap (27)
     Az ünnepélyes nagymisét a kórus teszi felemelőbbé és ünnepélyesebbé. Nagyon ritka alkalom amikor mindenki jelen van. Nagyon szép ünnepet sikreült teremteni. A következő művekkel:
Bev. 101 Örvendjetek angyalok
Intr: 100 Feltámadtam
Kyrie: 416 Feltámadt Kr. e szet napon 
Gl. 422
Zs.: A. Scarlatti: Exultate Deo
sequ.: Húsvét tiszta áldozatját
Áll: A. Scarlatti: Ex Deo ból Alleluia
Fel.: 106 Örvendetes napunk támadt
Áld: C. Franck: Dextera Domini
Végére: 99 Feltámadt Kr. e napon
 •  március 30 (szombat) 20 óra - Szent Miklós Templom: Nagyszombat (20)
     Bár hosszu az igeliturgia és a kórus igazán csaka a feltámadási  szertartáson érvényesül mégis szívesen veszünk részt az egész liturgián, hogy teljes legyen az ünneplésünk. Művek: 
Gordon Young: Alleluia
feltámadási szertartás zsoltára: Isten te megvizsgáltál
körmenet énekei
 • március 30 (szombat) 19,20 óra - Szent Miklós Templom: Nagyszombati Lamentació (10)

      A három szent napon a liturgiát a Lamentaciók előzik meg, amibe aktívan belekapcsolódnak a kórus férfi tagjai. 

 •  március 29 (péntek) 17 óra - Szent Miklós Templom: Nagypéntek (25)

     A Jn. szerinti passiót mindig a kórus énekli. De a liturgia más énekeit is vezeti, énekeli. Még elhangzott még: 

Werner Alajos: Passió Jn. szerint. Szereposztás:
Ev.: Ilyés Levente
Jézus: Lászlóffy Árpád
Pilátus: Pap Zoltán
Péter: Bálint Imre
Szolga, poroszló: Nagy Zoltán
Keresztbehozatalra: T.L.da Victoria: Popule meus
Liszt F.. A fényes isten-arcot
J.S.Bach: Ó drága Jézus
 • március 29 (péntek) 16,20 óra - Szent Miklós Templom: Nagypénteki Lamentació (6)

     A három szent napon a liturgiát a Lamentaciók előzik meg, amibe aktívan belekapcsolódnak a kórus férfi tagjai. 

 •  március 28 (csütörtök) 19 óra - Szent Miklós Templom: Nagycsütörtök (21)
      Ezen a napon szentmise az utolsó vacsora emlékére. Hagyomány, hogy a liturgia enekeit (pl. Lábmosás szertartását) a kórus vezeti. E napon így alakult a repertoár:
Lakatos Miklós: Áhitattal
Ord.: De Angelis
Zs.: Fr. Schubert: In monte oliveti
Traktus: napi - Lászlóffy Árpád
Lábmosás: Tudván Jézus, Új parancsot adok, Miután Jézus vacsorától fölkelt, Ott van az Isten mindenütt
Felaj.: Hol szeretet
Áld.: 168 Zálogát adtad
Com.: 83e Ez az én testem
Oltáriszentség átvitele: 155 Zengjed nyelv
Oltárfosztás: Elosztották maguk között ruháimat - Lászlóffy Árpád
 • március 28 (csütörtök) 18,20 óra - Szent Miklós Templom: Nagycsütörtöki Lamentació (7)

     A három szent napon a liturgiát a Lamentaciók előzik meg, amibe aktívan belekapcsolódnak a kórus férfi tagjai. 

 • március 24 (vasárnap) 18 óra - Ferences Templom: Virágvasárnap (23)

      Előbbi évekhez hasonlóan idén is "megismételjük" a Lk. szerinti passiót. A szereposztás a délelötti szerint.

 • március 24 (vasárnap) 11 óra - Szent Miklós Templom: Virágvasárnap (24)
     E napon a szertartás a Templom elötti kapunál kezdődik. Rendszerint a Szent Miklós Schola vezeti az énekeket. Itt áldja meg a pap a barkaágakat és innen indul a körmenet, az ünnepélyes bevonulás a Templomba. A templomban a Musica Sacra várja énekével a bevonuló híveket. Az evangélium ezen a napon a passió, Jézus szenvedéstörténete értünk. Idén Lukács ev. szerint énekeltük Werner Alajos feldolgozásában. A szerepeket így osztottuk el:
evangélista: Illyés Levente
Jézus: Lászlóffy Árpád
Pilátus: Pap Zoltán
Péter, Jobb lator: Bálint Imre
Szolga: Rózsa Imre
Vezényelt: Rózsa Imre 
 • március 22 (péntek) 18 óra - Kézdivásárhely Kanta Templom: kórustalálkozó (22)
      Az elmúlt évben őket is meghívtuk az V. találkozónkra. Most mi voltunk a meghívottak. Szívesen vettünk részt, hisz mindig lehet tanulni egymástól. Ezeket énekeltük:
W. A. Mozart: Iubilate Deo
G.L.Nordquist: A tékozló fiú
Benedetto Marcello: A Teremtő dicsérete
Vezényelt: Rózsa Imre
 • március 17 (vasárnap) 11 óra - Szent Miklós Templom: Triduum a Szent Miklós Templomban (18)
      Három napos lelkigyakorlat volt a Szent Miklósban. Ilyenkor "feladatunk részt venni a szentmisén". Nagyon szép elkélkedések voltak. A kórus ezeket énekelte:
Kodály Zoltán: Stabat Mater
G.de Marzi: Signore delle
Vezényelt: Rózsa Imre
 •  március 10 (vasárnap) 11 óra - Szent Miklós Templom: Az Irgalmas Atya vasárnapja (22)
     A nb 4. vasárnapi ev. a tékozló fiú története. Van erre egy énekünk is. Ellőadott művek:
T.L. da Victoria: Miserere mei Deus
G.L.Nordquist: A tékozló fiú 
Vezényelt: Rózsa Imre

submenu 01

submenu 02

submenu 03

submenu 04